Longkanker

The eNose Company

Better diagnostics are just a breath away

Het gebruik van aeoNose bij longkankerdetectie

The eNose Company wil met de aeoNose, een draagbare ademanalyse-tool, elke drempel wegnemen die vroegtijdige detectie van longkanker in de weg staat. Met als doel om levens te redden en overbodige zorg te voorkomen. De inzet van de aeoNose kan snel, pijnloos en veel goedkoper dan traditionele detectiemethoden, helderheid geven bij een lichte verdenking of samen met een CT-scan tot een betere conclusie komen. De uitslag geeft aan of verdere testen of onderzoek noodzakelijk zijn. Intensieve medische trajecten worden alleen gestart als dat écht nodig is.

De ademtest wordt gebruikt als aanvullende diagnostische test bij de huidige diagnostische testen die worden uitgevoerd om tot een betere en snellere beslissing te komen voor eventueel vervolgonderzoek.

Belangrijkste voordelen aeoNose

  • De test duurt maar 15 minuten
  • Gemakkelijk te gebruiken

Longkankerdetectie met de aeoNose

De lucht die we uitademen weerspiegelt onze gezondheid. Stoffen die uit het lichaam via de adem vrijkomen (vluchtige organische stoffen of VOC’s) kunnen uitstekend worden gebruikt om vast te stellen of iemand ziek is of niet. Een ziekte kan de specifieke samenstelling van stoffen die via de adem vrijkomen veranderen. Tijdens de jarenlange ontwikkeling van de aeoNose worden deze ‘vingerafdrukken’ gebruikt om de aeoNose te trainen, zodat deze longkanker herkent en kan voorspellen.

Status validatieproces

The eNose Company heeft een zogeheten ‘multicenter validatiestudie’ afgerond over het gebruik van de aeoNose voor de detectie van longkanker. Deze studie is uitgevoerd door Dr. Sharina Kort, longarts in opleiding, samen met twee hoofdonderzoekers: Prof. Job van der Palen, klinisch epidemioloog bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede en Prof. Michel van de Heuvel, longarts bij het Radboudumc in Nijmegen. Aan deze studie hebben diverse grote topklinische ziekenhuizen in Nederland en het Universiteitsziekenhuis van Basel in Zwitserland deelgenomen. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in ‘Chest’. Dit betekent dat de aeoNose waarschijnlijk vanaf eind 2022 in de reguliere zorg gebruikt kan worden voor longkankerdetectie.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de aeoNose ademtest is zeer hoog, omdat we niemand naar huis willen sturen die toch longkanker blijkt te hebben, maar ook om sneller te kunnen vaststellen dat iemand ook daadwerkelijk longkanker heeft. Resultaten worden verder toegelicht in de klinische studie van Dr. Sharina Kort, longarts i/o Medisch Spectrum Twente in Enschede.

We valideren de aeoNose momenteel in de volgende ziekenhuizen

Alle ademtests worden zo verwerkt dat de inhoud voor The eNose Company anoniem en versleuteld wordt weergegeven. Daadwerkelijke uitslagen staan alleen in het vertrouwelijke patiëntendossier. Daar heeft The eNose Company geen toegang toe.

Uitslagen komen in het patiëntendossier van de patiënt en zijn slechts in te zien door de eigen zorgverleners en de patiënt zelf. Anonieme, cijfermatige gegevens van alle screenings worden versleuteld opgeslagen in een internationale BreathPrint BaseTM. Bij elke screening wordt de database aangevuld met nieuwe ademprints waarmee een steeds completer, nauwkeuriger en slimmer systeem wordt opgebouwd. Hiermee kunnen zorgprofessionals over de hele wereld straks gebruikmaken van een waardevolle informatiebron over ademanalyse van detecteerbare aandoeningen.

Op dit moment kunnen huisartsen een ademtest met de aeoNose nog niet zelf uitvoeren. Maar aan de ontwikkeling van zo’n huisartsentest willen we binnenkort beginnen voor een aantal specifieke aandoeningen. Er zijn momenteel nog geen plannen om een thuistest te ontwikkelen.

Wanneer een patiënt symptomen vertoont, die voor de huisarts of medisch specialist aanleiding geven tot (lichte) verdenking van één van de aandoeningen die door aeoNose gedetecteerd kunnen worden, is het wenselijk dat de patiënt wordt doorverwezen voor een ademtest.

De kans op kruisbesmetting bij het gebruik van de aeoNose is minimaal. Daartoe zijn drie maatregelen getroffen: Voor elke test gebruiken we een nieuw, schoon disposable mondstuk; In ieder mondstuk zit een HEPA filter, dat bacteriën en virussen weg filtert en voorkomt dat ze in de aeoNose komen. Je ademt in via het (altijd) nieuwe mondstuk en blaast uit in de aeoNose. Je ademt dus niet in via de aeoNose; AeoNose is goedgekeurd door de infectiepreventie-afdelingen van diverse ziekenhuizen in Nederland, ook voor Covid-19.

Gerelateerde nieuwsberichten

Promotie Michiel Bannier

Op 22 juni 2023 heeft Michiel Bannier, kinder-longarts in Maastricht UMC+, met succes zijn proefschrift verdedigd.

Keynote op InterSystems Global Summit 2023

Prof. van der Palen presenteerde in zijn keynote de mogelijkheden van screening op ziektebeelden, gebruikmakend van een elektronische neus.

Promotie Yonne Peters (‘Cum laude’)

Op 11 mei jl. heeft Yonne Peters, MDL-arts in opleiding, haar proefschrift ‘Early Detection of Esophageal Adenomacarcinoma and its Precursor Barrett’s Esophagus’ met success verdedigd aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.

The eNose Company aanwezig op HIMSS in Chicago, 17-21 april, 2023

Op de ‘Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)’ Global Health Conference & Exhibition in Chicago, zullen wij de longkanker-toepassing van de aeoNose™ demonstreren gebruikmakend van het IRIS4Health Intersystems platform voor communicatie met het Elektronische Patiënten Dossier (EPD).

Promotie Rens van de Goor

Op 3 maart jl. heeft Rens van de Goor, KNO-chirurg in ziekenhuis Bernhoven te Uden, met succes zijn proefschrift verdedigd, getiteld ‘Non-invasive diagnostic of head and neck cancer: feasibility of a portable electronic nose’.

Longkanker opsporen met elektronische neus

Is het mogelijk om aan uitademingslucht van mensen te ruiken of zij longkanker hebben? Sharina Kort, longarts in opleiding in MST, promoveerde onlangs aan de Universiteit Twente (Technisch Medisch Centrum) op haar onderzoek hiernaar.

The eNose Company is genomineerd voor Nederlandse Innovatie Prijs 2022

De winnaar wordt op woensdagavond 2 november op NPO1 bekend gemaakt tijdens het tv-programma 'De wereld van morgen' van AVROTROS.

Resultaten van studie gepresenteerd op ERS Barcelona

Sharina Kort MD, PhD presenteerde de resultaten van de studie ‘Diagnosing non-small cell lung cancer by exhaled breath profiling using an electronic nose: A multicenter validation study’ op het ERS congres 2022 in Barcelona. Met behulp van de aeoNose konden longkankerpatiënten niet-invasief worden onderscheiden van niet-longkankerdeelnemers in een multinationale validatieomgeving. Een paper over deze studie is onlangs aanvaard door 'Chest'.

Health Valley Event: interview Dolf Jansen met André Elands

Guts_eNose

Just published in ‘Gut’, results from a pilot study on Barrett’s oesophagus using the Aeonose

This year, the Union World Conference on Lung Health was held in Hyderabad, India. At the TBScience pre-conference, an official event entirely devoted to basic and translational tuberculosis (TB) research, study results were presented on the Aeonose exhaled-breath tests in Cape Town.

Download de handleiding van de aeoNose.

De handleiding is bedoeld voor zorgpersoneel dat met de aeoNose gaat werken en is gratis te downloaden.

© The eNose Company