All activities in the Netherlands have been terminated as of June 20th 2024

Over ons

The eNose Company, opgericht in 2013

Wij richten ons op de screening van ziekten met behulp van analyse van de uitgeademde lucht.

Voor dit doel is een speciale point-of-care elektronische neus ontwikkeld (Aeonose). Na een aantal studies bij long- en colorectale kanker zal de Aeonose hoogstwaarschijnlijk eind 2022 beschikbaar zijn voor algemeen gebruik als diagnostisch instrument voor longkanker en in de loop van 2023 voor colorectale kanker.

Wij ontwikkelen diagnostische instrumenten voor de screening van ziekten via de uitgeademde lucht om het leven van patiënten te vergemakkelijken, artsen extra diagnostische instrumenten te bieden en de last van de gezondheidszorg te verlichten. Wij streven ernaar de gouden standaard te worden voor ziektescreening, in het bijzonder voor bevolkingsonderzoek, met behulp van uitademingsanalyse met onze eNose-technologie. Voorbeelden hiervan zijn darmkanker, longkanker en tuberculose. Dit kan worden bereikt door geavanceerde instrumenten voor machinaal leren toe te passen op grote aantallen ademprofielen.

Historie

1999 — 2002

Langdurig inademen van agressieve vluchtige oplosmiddelen in verf kan aantasting van het zenuwstelsel veroorzaken (Organo Psycho Syndroom, ook wel schildersziekte genoemd). Voor autospuiterijen was dit een belangrijk probleem en via deze branch kwam de vraagstelling bij ons binnen. Hoewel ons bedrijf zich destijds richtte op IT-dienstverlening zijn we gestart met de ontwikkeling van een elektronische neus om vluchtige gassen te detecteren. De vraag naar sensoren bij de spuiterijen verdween toen de overheid alleen nog watergedragen verf toestond. De basis van The eNose Company is in deze periode gelegd.

2002 — 2008

Met zekere regelmaat kwamen vanuit de industrie of overheid vragen binnen naar elektronische neuzen om gassen te meten voor specifieke toepassingen. Naast omzet gaf dat tevens de mogelijkheid meer ervaring op te doen met de elektronische neus en de technologie te verbeteren (miniaturisering, patroonherkenning, robuust maken). Zo hebben we diverse projecten uitgevoerd.

2008 — 2012

Op een conferentie hoorden we een presentatie over het ruiken van bacteriën in het sputum van tuberculosepatiënten met een elektronische neus en vanaf toen gingen we ons meer en meer richten op medische toepassingen. We ontwikkelden een speciale elektronische neus om bacteriën in een buisje bloed te kunnen ruiken en analyseerden adem, die in zakken werd opgevangen met een laboratorium versie van de elektronische neus. Met deze laatste voerden wij een onderzoek uit onder tuberculosepatiënten in Bangladesh. De resultaten zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en de opgedane kennis vormde de basis voor de ontwikkeling van de aeoNose™, een draagbare elektronische neus, die specifiek voor ademanalyse is ontwikkeld.

2012 — 2021

Het team dat werkte aan de aeoNose werd uitgebreid en The eNose Company ging in 2013 als zelfstandig bedrijf verder (de IT-activiteiten werden voortgezet in het zusterbedrijf Auxzenze BV). In de loop der jaren werden diverse mijlpalen bereikt:

  • Voor groot aantal ziektebeelden (vele typen kanker, maar ook neurologische aandoeningen en infectieziekten waaronder tuberculose) hebben we in pilotstudies kunnen aantonen dat de aeoNose onderscheid kan maken tussen zieke mensen, die het ziektebeeld hebben en mensen, die verdacht worden van de ziekte, maar deze niet blijken te hebben. De resultaten zijn met regelmaat gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en/of gepresenteerd op conferenties.
  • We hebben een volledige redesign van de aeoNose uitgevoerd om te voldoen aan medische richtlijnen (CE). Daarnaast hebben we een kwaliteitssysteem (ISO 13485) ingevoerd.
  • Veel aandacht ging uit naar data-analyse. Inmiddels hebben we speciaal ontwikkelde software om ademprofielen te kunnen verwerken en beoordelen.
  • We hebben enkele grote validatiestudies opgezet waarbij de longkankerstudie is afgerond en we nu de stap naar reguliere toepassing in ziekenhuizen kunnen zetten. Darmkanker is de volgende grote indicatie waar we volop mee bezig zijn.

2021 — nu

De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) hebben de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en deze AI wordt in de medische wereld steeds beter geaccepteerd. We hebben ons AI-team aanzienlijk versterkt om de nieuwste inzichten op te pikken en snel te kunnen implementeren.

We maken nu een verdere professionaliseringsslag zodat de hard- en software ruimschoots aan de eisen van de medische gebruikers voldoen.

In de volgende fase gaan we opschalen om ons uiteindelijke doel – wereldwijde toepassing van ademanalyse voor medische diagnostiek – te bereiken.

© The eNose Company