All activities in the Netherlands have been terminated as of June 20th 2024
19-10-2022

Longkanker opsporen met elektronische neus

Is het mogelijk om aan uitademingslucht van mensen te ruiken of zij longkanker hebben? Sharina Kort, longarts in opleiding in MST, promoveerde onlangs aan de Universiteit Twente (Technisch Medisch Centrum) op haar onderzoek hiernaar.

Sharina Kort onderzoekt sinds 2015 de mogelijkheden van ademanalyse om de diagnose longkanker te kunnen stellen. In het onderzoek is een elektronische neus getraind om mensen met en zonder longkanker van elkaar te kunnen onderscheiden.

“Aan longkanker overlijden veel mensen. Dit komt grotendeels doordat het pas in een laat stadium ontdekt wordt, wanneer er vaak al uitzaaiingen aanwezig zijn en er geen genezing meer mogelijk is”, vertelt Sharina. “Daarom is ons onderzoek erg belangrijk, ook omdat het gericht is op niet-invasieve diagnostiek naar longkanker. Dat wil zeggen: een onderzoek dat niet gepaard gaat met een risico op complicaties en ook als minder vervelend wordt ervaren door een patiënt.”

“Daarom is ons onderzoek erg belangrijk, ook omdat het gericht is op niet-invasieve diagnostiek naar longkanker. Dat wil zeggen: een onderzoek dat niet gepaard gaat met een risico op complicaties en ook als minder vervelend wordt ervaren door een patiënt.” Sharina Kort

De neus is in vier ziekenhuizen met 376 mensen getraind om longkanker in de uitademingslucht te herkennen. “Vervolgens hebben we dit in een nieuwe groep van 199 mensen bevestigd”, vertelt Sharina. “Als de neus aangeeft dat het géén longkanker is, kunnen we met 94% zekerheid daadwerkelijk zeggen dat de persoon geen longkanker heeft.”

“Onderzoek met een e-nose zou een snellere, goedkopere, en minder vervelende manier kunnen zijn om longkanker op te sporen dan de huidige onderzoeken. Nu worden biopten (hapjes), uit bijvoorbeeld de longen, genomen,” vertelt Sharina. “Met e-nose onderzoek heb je snelle resultaten, waardoor de tijd waarin een patiënt in onzekerheid zit, korter wordt.”

Sharina: “De volgende stap is het bepalen waar in het onderzoekstraject de elektronische neus het beste ingezet kan worden en de meeste voordelen oplevert voor de patiënt. Dat zal in een vervolgonderzoek moeten worden uitgezocht.”

Tekst en foto: MST

All activities have been terminated

Promotie Michiel Bannier

Op 22 juni 2023 heeft Michiel Bannier, kinder-longarts in Maastricht UMC+, met succes zijn proefschrift verdedigd.

Keynote op InterSystems Global Summit 2023

Prof. van der Palen presenteerde in zijn keynote de mogelijkheden van screening op ziektebeelden, gebruikmakend van een elektronische neus.

Promotie Yonne Peters (‘Cum laude’)

Op 11 mei jl. heeft Yonne Peters, MDL-arts in opleiding, haar proefschrift ‘Early Detection of Esophageal Adenomacarcinoma and its Precursor Barrett’s Esophagus’ met success verdedigd aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.

The eNose Company aanwezig op HIMSS in Chicago, 17-21 april, 2023

Op de ‘Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)’ Global Health Conference & Exhibition in Chicago, zullen wij de longkanker-toepassing van de aeoNose™ demonstreren gebruikmakend van het IRIS4Health Intersystems platform voor communicatie met het Elektronische Patiënten Dossier (EPD).

Promotie Rens van de Goor

Op 3 maart jl. heeft Rens van de Goor, KNO-chirurg in ziekenhuis Bernhoven te Uden, met succes zijn proefschrift verdedigd, getiteld ‘Non-invasive diagnostic of head and neck cancer: feasibility of a portable electronic nose’.

Longkanker opsporen met elektronische neus

Is het mogelijk om aan uitademingslucht van mensen te ruiken of zij longkanker hebben? Sharina Kort, longarts in opleiding in MST, promoveerde onlangs aan de Universiteit Twente (Technisch Medisch Centrum) op haar onderzoek hiernaar.

The eNose Company is genomineerd voor Nederlandse Innovatie Prijs 2022

De winnaar wordt op woensdagavond 2 november op NPO1 bekend gemaakt tijdens het tv-programma 'De wereld van morgen' van AVROTROS.

Resultaten van studie gepresenteerd op ERS Barcelona

Sharina Kort MD, PhD presenteerde de resultaten van de studie ‘Diagnosing non-small cell lung cancer by exhaled breath profiling using an electronic nose: A multicenter validation study’ op het ERS congres 2022 in Barcelona. Met behulp van de aeoNose konden longkankerpatiënten niet-invasief worden onderscheiden van niet-longkankerdeelnemers in een multinationale validatieomgeving. Een paper over deze studie is onlangs aanvaard door 'Chest'.

Health Valley Event: interview Dolf Jansen met André Elands

© The eNose Company