Contact

Bekijk onze FAQ’s of neem contact met ons op

Heeft u een vraag over de aeoNose? Check onze Frequently Asked Questions (FAQ’s). Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een bericht via onderstaand contactformulier.

FAQs

Alle ademtests worden zo verwerkt dat de inhoud voor The eNose Company anoniem en versleuteld wordt weergegeven. Daadwerkelijke uitslagen staan alleen in het vertrouwelijke patiëntendossier. Daar heeft The eNose Company geen toegang toe.

Uitslagen komen in het patiëntendossier van de patiënt en zijn slechts in te zien door de eigen zorgverleners en de patiënt zelf. Anonieme, cijfermatige gegevens van alle screenings worden versleuteld opgeslagen in een internationale BreathPrint BaseTM. Bij elke screening wordt de database aangevuld met nieuwe ademprints waarmee een steeds completer, nauwkeuriger en slimmer systeem wordt opgebouwd. Hiermee kunnen zorgprofessionals over de hele wereld straks gebruikmaken van een waardevolle informatiebron over ademanalyse van detecteerbare aandoeningen.

Op dit moment kunnen huisartsen een ademtest met de aeoNose nog niet zelf uitvoeren. Maar aan de ontwikkeling van zo’n huisartsentest willen we binnenkort beginnen voor een aantal specifieke aandoeningen. Er zijn momenteel nog geen plannen om een thuistest te ontwikkelen.

Wanneer een patiënt symptomen vertoont, die voor de huisarts of medisch specialist aanleiding geven tot (lichte) verdenking van één van de aandoeningen die door aeoNose gedetecteerd kunnen worden, is het wenselijk dat de patiënt wordt doorverwezen voor een ademtest.

De kans op kruisbesmetting bij het gebruik van de aeoNose is minimaal. Daartoe zijn drie maatregelen getroffen: Voor elke test gebruiken we een nieuw, schoon disposable mondstuk; In ieder mondstuk zit een HEPA filter, dat bacteriën en virussen weg filtert en voorkomt dat ze in de aeoNose komen. Je ademt in via het (altijd) nieuwe mondstuk en blaast uit in de aeoNose. Je ademt dus niet in via de aeoNose; AeoNose is goedgekeurd door de infectiepreventie-afdelingen van diverse ziekenhuizen in Nederland, ook voor Covid-19.

De ademtest wordt meestal afgenomen door het medisch laboratorium in een ziekenhuis waar ook de bloedtesten en urinetesten worden afgenomen. Op termijn zullen ziekenhuizen wellicht een eNose-afdeling krijgen waar testen met de aeoNose worden afgenomen.

De betrouwbaarheid van een aeoNose screening is hoog en bewezen. Voor de wetenschappelijke onderbouwing verwijzen we naar de studies, te vinden onder Research in het menu. Aan de ontwikkeling van aeoNose ligt jarenlang onderzoek ten grondslag, met grote, multicenter validatiestudies en verificatie van de resultaten door de ademanalyse uit te voeren bij patiënten, die niet aan de studie hebben deelgenomen.

The eNose Company wil met de aeoNose de drempels wegnemen om vroegtijdig aandoeningen te detecteren met als doel levens te redden en overbodige zorg te voorkomen. We kunnen levens redden door vroegtijdige detectie van ziekten als longkanker en darmkanker. Bovendien kunnen we ingrijpende, risicovolle en kostbare zorgtrajecten voorkomen. Voor het stellen van een diagnose gebruiken specialisten nu nog invasieve methoden zoals een biopsie of kostbare technologie zoals een CT-scan. De inzet van deze methoden wordt daarom niet preventief gedaan en ook niet direct overwogen bij lichte verdenking. De inzet van de aeoNose kan snel helderheid geven bij een lichte verdenking. De uitslag geeft aan of verdere testen noodzakelijk zijn en intensieve medische trajecten worden dan alleen gestart als dat écht noodzakelijk is.

De ademtest is bedoeld voor iedereen die door een huisarts of medisch specialist wordt doorverwezen en waarbij een vermoeden bestaat van een ziektebeeld dat de aeoNose kan detecteren, zoals long- en darmkanker.

De aeoNose test heeft aangetoond zeer betrouwbare resultaten te geven. The eNose Company is al sinds 2008 bezig met de ontwikkeling van deze geavanceerde ademanalyse. Tijdens de ontwikkeling vonden jarenlange researchprojecten en studies plaats in samenwerking met artsen in diverse universiteits- en perifere ziekenhuizen. Inmiddels is de aeoNose een officieel bewezen technologie, klaar om artsen en patiënten in een vroegtijdig stadium zekerheid te bieden over hun diagnose. Ruim 60 publicaties in medische vakbladen bevestigen de meerwaarde van de test. Bovendien kan de betrouwbaarheid van de aeoNose toenemen naarmate meer testen worden uitgevoerd.

Ja, zodra de ademtest in reguliere zorginstellingen wordt gebruikt, zal deze door zorgverzekeraars worden vergoed.

Nee, je moet door je mond ademen, maar verder is de test op geen enkele manier onaangenaam. Het gevoel is vergelijkbaar met het dragen van een mondkapje.

De patiënt hoeft niet nuchter te zijn om de aeoNose test goed af te kunnen nemen. Zorg er wel voor dat je geen alcohol hebt gebruikt in de 24 uur voorafgaand aan de test.

De medisch specialist of de huisarts die je heeft doorverwezen voor de aeoNose test zal je de uitslag verstrekken.

Je hoeft slechts 5 minuten rustig in en uit te ademen in de aeoNose. Daarna volgt de afwikkeling van de test in nog eens 10 minuten. De totale test duurt dus 15 minuten.

De aeoNose is een draagbare ademanalyse-tool. Een arts kan met behulp van de aeoNose een patiëntvriendelijke onderzoek uitvoeren die vrijwel direct duidelijkheid geeft over de medische toestand van een patiënt. Door ziekten uit te sluiten (steeds meer aandoeningen kunnen door de aeoNose worden opgespoord), kan de arts de noodzaak of richting van een volgende stap bepalen. Deze analysemethode is snel, betrouwbaar, niet-invasief (er komen geen injecties, kijkoperaties of weefselafnames bij kijken) en daarmee heel patiëntvriendelijk.

Download de handleiding van de aeoNose

De handleiding is bedoeld voor zorgpersoneel dat met de aeoNose gaat werken en is gratis te downloaden.

Laat een bericht achter.

    © The eNose Company